Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Drogurile sintetice – obiect de studiu internațional

Published on: Mon, 03/15/2021 - 16:09

Problema globalizării consumului şi traficului ilicit de droguri, în diverse ţări, inclusiv în Republica Moldova, impune perfecționarea și dezvoltarea sistemului de combatere a acestui flagel nociv, care duce la stagnarea dezvoltării societății.

 

Centrul tehnico-criminalistic și expertise judiciare este una din instituțiile țării, care prin efectuarea expertizelor judiciare și a cercetărilor tehnico-științifice, zilnic aduce aportul la depistarea drogurilor și a substanțelor psihotrope. Doar pe parcursul anului 2020 experții-criminaliști din cadrul instituției au efectuat peste 2500 de examinări ale substanțelor chimice, dintre care circa 2300 - cu identificarea substanțelor narcotice, care au servit în calitate de bază probantă sigură la examinarea cauzelor penale.

 

Un pericol emergent este apariţia pe piaţă a unor substanţe narcotice şi psihotrope noi, precum şi preparatelor sintetice de o nouă generaţie, consumul cărora implică şi consecinţe grave asupra sănătăţii.

 

În acest context, sub egida Academiei Internaționale a Organelor de Drept (ILEA) din Budapesta, Ungaria, în perioada 09-11 martie 2021 a fost desfășurat cursul de instruire (online) cu genericul “Tendințe Emergente în Traficul de Droguri”, susținut de către experții Biroului de Combatere a Drogurilor al Departamentului de Justiție din S.U.A. Evenimentul a avut ca scop prezentarea generală a tendințelor actuale de producere a drogurilor sintetice și a abordării legislative de control a drogurilor sintetice noi.

 

Alături de colaboratorii organelor de drept din Cehia, Kazahstan, Tadjikistan, Turcia, Bulgaria și Uzbekistan, la acest eveniment a participat și reprezentantul Poliției Republicii Moldova, domnul Andrei Modrînga, șef al Secției examinări substanțe din cadrul Centrului. De menționat, că această subdiviziune specializată este dotată cu utilaj de ultimă generație și  cuprinde un spectru larg de cercetări în domeniul identificării diferitor substanțe, inclusiv a drogurilor și precursorilor lor.