Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Dotarea Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare a Poliției din Moldova

Published on: Tue, 06/04/2019 - 15:28

Subdiviziunile Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare a Inspectoratului General al Poliției, au beneficiat de la crearea lor în 2013, de asistență din partea Uniunii Europene, Guvernului Statelor Unite ale Americii, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și a altor parteneri de dezvoltare.

 

În februarie 2018, Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare a fost acreditat în conformitate cu standardul ISO/IEC 17025:2006, în șase domenii de expertiză: balistică, traseologie, dactiloscopie, grafoscopie, examinarea tehnică a documentelor și investigații în domeniul tehnologiilor informaționale.