Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Direcţia Sud “descoperită” de tinerii de peste Prut

Published on: Fri, 01/17/2020 - 15:28

Din an în an Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare obţine  o popularitate tot mai mare în rândurile tineretului studios. Solicitările de organizare a vizitelor şi familiarizare cu activitatea experţilor în epoleţi sunt tot mai frecvente.

 

La 16 ianuarie 2020 Direcţia Sud a instituţiei a fost gazdă pentru o grupă de masteranzi de la Facultatea transfrontalieră şi ştiinţe umaniste, economice şi inginereşti de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România. Viitorii specialişti au venit cu scopul de a cunoaşte noi metode de cercetare a substanţelor chimice. Un interes deosebit a stîrnit examinarea drogurilor şi a precursorilor lor.

 

Cu multă amabilitate ei au fost ghidaţi de către experţii-criminalişti prin laboratoarele specializate ale Centrului. Oaspeţii au descoperit cu uimire, că dotarea tehnică şi profesionalismul înalt al experţilor din Moldova corespunde nivelului european în domeniul expertizei judiciare. Tinerii de peste Prut au rămas încântaţi şi de procesul de examinare a drogurilor cu utilizarea cromatografului în gaze, demonstrat cu plăcere de gazde.

 

De menţionat, că în urma unor astfel de vizite tot mai mulţi absolvenţi ai instituţiilor superioare de învăţămînt din ţară  îşi exprimă dorinţa de a activa în cadrul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare, iar oaspeţii de peste hotare duc faima şi crează imagine nu doar experţilor Centrului, ci şi Poliţiei Naţionale.