Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Desfășurarea cursului de instruire ”Consolidarea capacităților în domeniul criminalisticii, investigarea incidentelor CBRN

Published on: Mon, 07/01/2019 - 17:11

În contextul asistenței externe în cadrul Proiectului 58 CBRN, privind consolidarea capacităților tehnico-criminalistice în cadrul investigării incidentelor CBRN, în regiunea Centrelor de Excelență din Europa de Sud-Est și Europa de Est, în perioada 17-21 iunie 2019 a fost desfășurat cursul de instruire ”Consolidarea capacităților în domeniul criminalisticii, investigarea incidentelor CBRN”, în Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare, în mun. Chișinău. 

 

Scopul instruirii a fost sporirea competențelor teoretice și practice ale angajaților CTCEJ în domeniul investigării incidentelor CBRN, dezvoltarea abilităților de comunicare și activitate în grup, planificarea măsurilor de cercetare, participarea în scenarii practice și exerciții  în teren.

 

Evenimentul organizat a fost condus de formatorii din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expetize judiciare: Nicolae Gorbatiuc, șeful secției cercetări la locul faptei,  Andrei Modrînga, șeful secției examinări substanțe, Mihail Boldurat, șeful secției tehnico-explozive, care au familiarizat participanții cu noțiunile de bază, privind incidentele CBRN, protecția personală fizică, detectarea și depistarea substanțelor CBRN, etc.

 

În teren au fost aplicate scenarii și exerciții privind tehnicile de detectare a materialului CBRN, decontaminarea personalului, care vor servi o platformă pentru consolidarea capacităților experțior criminaliști din CTCEJ.