Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Deprinderi profesionale importante

Published on: Fri, 03/19/2021 - 09:57

Ofițerii-criminalisti din cadrul a 16 subdiviziuni teritoriale ale Poliției Naționale au participat la 18 martie 2021 la un curs de instruire teoretico-practic privind utilizarea mijloacelor tehnico-criminalistice.

 

Instruirea a fost desfășurată în cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare. În calitate de formatori, angajații Secției cercetări la fața locului au familiarizat polițiștii cu metodele criminalistice pentru fixarea, ridicarea și ambalarea urmelor. O atenție deosebită a fost acordată procedeelor de ridicare a urmelor prin metoda electricității statice.

 

Evenimentul a fost organizat în contextul consolidării capacităților Poliției de a lupta împotriva criminalității organizate și celei transfrontaliere.

 

De menționat, că experții-criminaliști din cadrul Secției cercetări la fața locului cu regularitate împărtășesc cunoștințele și bogata experiență profesională cu colegii din diferite subdiviziuni ale poliției pentru a le cultiva priceperea de a aplica mijloacele tehnico-criminalistice în scopul depistării, fixării, ridicării și examinării surselor materiale de probă, stabilirii unor fapte concrete și relevării unor legături ascunse.

 

Aceste deprinderi profesionale sunt importante și au o contribuție directă la investigarea infracțiunilor și probarea faptelor, care, la rândul lor, sunt necesare pentru justa soluționare a cauzelor penale.