Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Cercetarea locului faptei – primul pas spre descoperirea crimei

Published on: Thu, 10/17/2019 - 13:50

La solicitarea Catedrei “Procedură penală şi criminalistică” a Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI, angajaţii Secţiei cercetare la faţa locului din cadrul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare au petrecut astăzi, 17 octombrie 2019, instruirea teoretico-practică a poliţiştilor, participanţi la cursul de specializare “Activitatea de urmărire penală“, organizat în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială a Academiei “Ştefan cel Mare”.

 

În procesul instruirii poliţiştii au fost familiarizaţi cu aspectele generale privind  cercetarea locului faptei, regulile de bază de cercetare a locului faptei pe diferite genuri de infracțiuni, acțiunile angajatului poliției întreprinse în cazul depistării drogurilor şi precursorilor acestora, metodele de ridicare a urmelor instrumentelor de spargere utilizate în infracțiunile patrimoniale, specificul ridicării armelor de foc şi a muniţiilor şi multe altele.

 

Un viu interes a trezit demonstraţia practică de folosire a truselor specializate şi mijloacelor tehnico-criminalistice din dotarea Laboratorului criminalistic mobil. Experţii Centrului au accentuat procedura antrenării Laboratorului în cazul comiterii infracțiunilor grave şi deosebit de grave, ca omorul intenționat, traficul de copii, violul și acțiunile violente cu caracter sexual, tîlhăriile, jafurile, huliganismul agravat, săvîrșit cu aplicarea armei sau altor obiecte pentru vătămarea integrității personale.

Totodată participanţii au fost preîntîmpinaţi despre responsabilitatea pentru plenitudinea şi corectitudinea acţiunilor întreprinse în cazul participării în calitate de specialist la cercetarea la faţa locului şi la acţiuni de urmărire penală şi speciale de investigaţii.

 

Orele de instruire au fost organizate în vederea îmbunătăţirii procesului instructiv-didactic, dezvoltării competenţelor profesionale şi valorificării deprinderilor practice pe domeniul activităţii de cercetare la faţa locului.