Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Calitatea serviciilor – cheia succesului

Published on: Wed, 10/16/2019 - 11:02

Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare este angajat la excelență profesională. Toți angajații aspiră să mențină cel mai înalt grad de calitate și integritate ale serviciilor de laborator și să se asigure că concluziile sunt fundamentate științific și valide. În acest scop, toate serviciile prestate de către sistemul laboratoarelor trebuie să îndeplinească, în general, standardele recunoscute de comunitatea experţilor și a organizațiilor de acreditare.

 

Această responsabilitate este menţinută în contextul acreditării CTCEJ prin Decizia Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) nr.36 din 26 februarie 2018. Certificatul de acreditare confirmă corespunderea cu cerințele standardului şi permite recunoaşterea la nivel internațional a rezultatelor examinărilor criminalistice, efectuate în laboratoarele Poliţiei din Republica Moldova.

 

Asigurarea calității serviciilor oferite este, de fapt, cheia succesului fiecărei organizații. Şi la acest capitol merită apreciat la justa valoare efortul deosebit pentru promovarea calității, competenţa profesională, corectitudinea și exigența angajaţilor Centrului Național de Acreditare, care sărbătoresc astăzi, 16 octombrie 2019, un eveniment aniversar – 15 ani de activitate în Republica Moldova.

 

În această zi deosebită, şeful CTCEJ, dl Nicolae Bodrug, din numele întregului colectiv, a adus echipei MOLDAC sincere și frumoase felicitări, urări de bine, sănătate, prosperitate, împlinire a tuturor aspirațiilor și obiectivelor propuse şi tradiţionalul “La mulţi ani!”.

 

Doar prin mobilizarea și în continuare a eforturilor comune, vom reuși să facem faţă noilor cerințe ale timpului, oferind permanent servicii de calitate cetățenilor, în vederea asigurării unei justiții transparente, corecte și imparțiale.