Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Atelier de lucru privind bunele practici în domeniul dezactivării armelor de foc

Published on: Mon, 04/22/2019 - 15:13

Reprezentantul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP, expertul criminalist al Secției examinări traseologice și balistice al Direcției Centru 1, comisar principal, Silvio Focșa, a participat la atelierul de lucru ”Ghidul bunelor practici al OSCE, privind dezactivarea armelor de foc”, eveniment organizat de Centrul de Prevenire a Conflictelor al OSCE, în perioada 16-17 aprilie 2019, în or. Minsk, Republica Belarus.

 

Scopul evenimentului a fost de a familiariza cu ”Ghidul OSCE a bunelor practici privind dezactivarea armelor de foc” și de a oferi o imagine de ansamblu despre aranjamentele existente la nivel internațional/regional, privind controalele armelor de foc, în special dezactivarea acestora, definițiile-cheie, clasificarea, înregistrarea, marcarea, păstrarea, etc. 

 

În cadrul sesiunilor tehnice au fost discutate practicile naționale în acest domeniu, ce au oferit posibilitatea schimbului de informație și învățarea unul de la celălalt (participanți la eveniment au fost reprezentanți din Republica Moldova, Republica Belarus, Federația Rusă, Armenia, Azerbaidjan). Participanții la eveniment au prezentat cadrul legislativ național, mijloacele tehnice, precum și metodele și procedurile aplicate la nivel național pentru dezactivarea armelor de foc. Deasemenea au fost evidențiate deficiențele în cadrul legislativ, înaintate propuneri privind modalitatea de abordare a provocărilor existente.

 

Participanții la eveniment au facilitat de o vizită de studiu la Unitatea militară din Kolosovo, regiunea Minsk, unde au luat cunoștință cu procesul de dezactivare armelor de foc, marcarea armelor, condițiile de păstrare, etc.

 

Participarea la evenimentul menționat va oferi în viitor o platformă comună de dezvoltare și cooperare a CTCEJ cu instituțiile similare de peste hotarele țării în domeniul dezactivării armelor de foc.