Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Activități comune în cadrul unui proiect european

Published on: Mon, 05/30/2022 - 11:07

Angajații Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, alături de colegii din România și Ungaria, participă activ în cadrul proiectului ‚,Schimb de cunoștințe și bune practici între actorii relevanți de la nivel național și internațional implicați în lupta împotriva infracțiunilor financiare ce afectează bugetul UE”.

 

La un program de instruire specializat în domeniul managementului calității, organizat în București, România, au participat 4 experți-criminaliști, iar la cea de-a doua activitate cu caracter transnațional a proiectului, un program de instruire aprofundat pentru specialiștii din domeniul criminalistic privind examinarea documentelor, Centrul a fost reprezentat de 3 specialiști.

 

Proiectul își propune să contribuie la întărirea capacității structurilor Poliției de investigare și administrare a probatoriului judiciar, prin creșterea nivelului de pregătire a specialiștilor, în scopul combaterii infracțiunilor de fraudă şi a altor activități ilicite ce pot afecta interesele financiare ale Uniunii Europene.

 

În continuare, în cadrul proiectului urmează a fi derulată o conferință internațională în București, România, ce va promova schimbul de experiență și bune practici între autorități relevante de aplicare a legii la nivel UE și non-UE în domeniul de referință.

 

 „Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule III. Conținutul acestei publicații reflectă punctul de vedere al autorului și este în exclusiva responsabilitate a acestuia. Comisia Europeană nu își asumă nicio răspundere cu privire la daunele suferite privind utilizarea datelor conținute de aceasta”.