Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

„STEM & Criminalistică” – un manual, care va destăinui farmecul profesiei

Published on: Thu, 08/27/2020 - 01:47

Un manual bun nu este doar un depozitar de informații, ci și prilej de dezvoltare a gândirii, a capacităților și dispozițiilor intelectuale. Manualul reprezintă un important instrument de lucru atât pentru elevi, cât și pentru pedagogi: cu ajutorul manualului elevii se informează și se formează, iar pentru profesor manualul reprezintă un ghid de orientare a activității didactice.

 

Anume acesta este scopul manualului „STEM & Criminalistică”, prezentat în premieră la 24 august 2020 în cadrul Atelierului de formare a cadrelor didactice pentru predarea orelor de cerc „STEM & Criminalistică”.

 

Manualul, elaborat special pentru orele de cerc, este destinat elevilor și cadrelor didactice și vine să le stimuleze tinerilor curiozitatea, inteligența, energia și pasiunea de a afla lucruri noi, de a cerceta și a investiga diferite situații. Totodată, materialul prezentat în lucrare este o bază solidă pentru aprofundarea cunoștințelor în domeniul STEM. Autorii nu şi-au  propus să facă prezentări detaliate pe anumite discipline, ci au optat pentru conturarea unor activități concrete și abordare interdisciplinară. 

 

Manualul este structurat în funcție de obiectivele operaționale și în funcție de competențele, a căror formare se urmărește în predarea obiectului respectiv. Cititorii sunt familiarizați cu istoricul apariției criminalisticii ca ştiinţă judiciară, cu metode, tehnici și instrumente de identificare criminalistică, regulile investigării locului infracțiunii, depistării urmelor, colectării probelor și cu multe alte activități, necesare pentru descoperirea unei crime.

 

Studii de caz, activități practice de ridicare a diferitor urme: digitale, de încălțăminte, de sânge, a firelor de păr și fibrelor textile, determinarea caracteristicilor mișcării vehiculului și distanței totale de oprire, clasificarea armelor de foc, cercetarea documentelor, solului, oaselor și multe altele – activități, planificate în cadrul cercurilor „STEM & Criminalistică”, care urmează să destăinuie copiilor farmecul profesiei de expert-criminalist, să trezească un viu interes față de specificul acestei activități.

 

Manualul „STEM & Criminalistică” a fost elaborat de o echipă mixtă de autori, formată din cadre didactice – Diana Chișca, Eduard Coropceanu, Viorel Bocancea (Universitatea de Stat din Tiraspol), Natalia Rotari (Gimnaziul „Vasile Bejinaru”, Drochia) și reprezentanți ai Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare - Nicolae Bodrug, șeful  instituției, și Ala Meleca, șef al Direcției planificare și dezvoltare.

 

Publicația a fost tipărită în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, implementat de către PH International Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Inspectoratul General al Poliției, cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Biroului Afacerilor Internaționale în Domeniul Combaterii Drogurilor și Aplicării Legii.