Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

„STEM & Criminalistică” – start!

Published on: Tue, 09/29/2020 - 20:52

Curiozitate, entuziasm şi un viu interes – aceste sentimente au dominat astăzi, 29 septembrie 2020, pe tot parcursul orelor de cerc „STEM & Criminalistică”, organizate pentru elevii claselor 8-10 a Liceului teoretic „Ion Creangă” din orașul Cahul.

 

Cu specificul activității unui expert-criminalist copiii au fost familiarizați de reprezentantul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare Igor Ciolcovan, care a reușit nu doar să concentreze atenția tinerilor, ci și să-i provoace, să le  trezească dorința de a participa la cercetarea unei infracțiuni, de a-și verifica cunoștințele și intelectul.

 

Cu mare atenție elevii au studiat conținutul truselor criminalistice, ce vor fi utilizate în cadrul orelor de cerc pentru activitatea practică și au rămas încântați de diversitatea activităților planificate în cadrul cercurilor.

 

Iar prezentarea laboratorului criminalistic mobil, cu care a finalizat prima ședință a cercului, a sporit și mai mult atractivitatea, impulsionînd  copiii spre  participare activă la viitoarele activități.

 

Orele de cerc “STEM & Criminalistică” sunt organizate în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, implementat de către PH International Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Inspectoratul General al Poliției cu suportul financiar al Departamentului de Stat a SUA, care are drept scop susținerea comunităților din RM în prevenirea delincvenței juvenile și dezvoltarea cooperării pozitive între tineri, instituțiile de aplicare a legii și instituțiile de învățământ.