Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

„Femeile, Pacea şi Securitatea”

Published on: Tue, 09/22/2020 - 12:19

Crearea unui climat propice pentru promovarea femeilor în diverse domenii, inclusiv în funcții de conducere, participarea femeilor în procesele de negociere a păcii, de mediere a conflictelor militare, creşterea reprezentativităţii şi participării femeilor în misiuni și operații internaționale de pacificare reprezintă în întreaga lume o provocare şi o dovadă a maturităţii democraţiei.

 

Consolidarea cunoştinţelor şi schimbul de experienţă – acesta a fost scopul participării reprezentantelor Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare Veronica Boldurat și Olga Țîganaș la atelierul de lucru "Femeile, Pacea și Securitatea", organizat în perioada 18-19 septembrie 2020 în cadrul Programului naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea pentru anii 2018-2021.

 

Timp de două zile participanţii la eveniment au fost familiarizaţi cu aspectele privind aplicarea Rezoluţiei 1325 în practică, în special referitor la implicarea femeilor în procesele de pace şi securitate, reflectarea mediatică a conflictelor din perspectiva de gen şi contribuţia mass-media la procesele de pace.

 

Pe parcursul atelierului de lucru a avut loc şi un schimb benefic de experienţă între grupurile asociative a femeilor - Asociaţiei Femeilor din Poliţie, Asociaţiei Femeilor din Armata Naţională şi Asociaţiei Naţionale de Femei din Sistemul Afacerilor Interne privind procesul de luare a deciziilor, de prevenire şi soluţionare a conflictelor, de reconstrucţie post-conflict.

 

Evenimentul a fost organizat de Gender-Centru în parteneriat cu Biroul Politici pentru Reintegrare, UN Women, The Global Network of Women Peacebuilders, cu suportul Agenţiei de Dezvoltare Austriacă.