Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

“STEM & Criminalistica” la Cahul

Published on: Fri, 10/16/2020 - 11:52

Metodele de cercetare la faţa locului şi laboratorul criminalistic mobil la 15 octombrie 2020 au fost în atenţia elevilor din clasele 9-10 ale Liceului teoretic „Mihai Eminescu” din or.Cahul.

 

Copiii au fost familiarizaţi cu tematica criminalistică de reprezentantul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare Igor Ciolcovan în cadrul orelor de cerc “STEM & Criminalistica”.  

 

Tinerii cu interes au examinat şi conţinutul truselor criminalistice - aparatele, instrumentele, obiectele şi substanţele de primă necesitate, folosite în exercitarea atribuţiilor tehnico-criminalistice la faţa locului şi în alte împrejurări care implică participarea criminalistului. La următoarele şedinţe în cadrul orelor de cerc copiii urmează să aplice în practică cunoştinţele primite şi să cerceteze de sinestătător locul unei crime înscenate.

 

Orele de cerc “STEM & Criminalistică” sunt organizate în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, implementat de către PH International Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Inspectoratul General al Poliției cu suportul financiar al Departamentului de Stat a SUA, care are drept scop susținerea comunităților din RM în prevenirea delincvenței juvenile și dezvoltarea cooperării pozitive între tineri, instituțiile de aplicare a legii și instituțiile de învățământ.