Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Şedinţa Consiliului metodico-ştiinţific

Published on: Thu, 10/17/2019 - 11:03

Astăzi, 17 octombrie 2019, a avut loc şedinţa Consiliului metodico-ştiinţific al Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare. Agenda zilei a inclus un şir de întrebări, legate de revizuirea Instrucțiunii privind calificarea și evaluarea experților judiciari. Membrii Consiliului s-au expus asupra neclarităţilor unor prevederi, stipulate în Instrucţiune, şi au înaintat propuneri de modificare pentru a concretiza acţiunile, care necesită a fi întreprinse de expertul judiciar pentru obţinerea calificării şi în procesul de evaluare.

 

De menţionat, că Consiliul metodico-ştiinţific este un organ cu funcţii de suport, consultare ştiinţifică şi recomandare metodologică al Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare în activitatea de examinare şi descoperire a infracţiunilor, analiză a necesităţilor practice de mijloace şi metode tehnico-criminalistice, inclusiv subdiviziunilor tehnico-criminalistice din cadrul IGP al MAI.

 

În cadrul şedinţelor Consiliului sunt puse în dezbatere întrebări din vastele domenii de competenţă. Pe lîngă consultarea ştiinţifico-metodică şi acordarea suportului necesar în diferite domenii ale expertizei judiciare, coordonarea metodicilor şi procedurilor de efectuare a expertizelor judiciare, membrii Consiliului coordonează planurile de studiu şi stagiu ale tinerilor specialişti, înaintează iniţiative privind efectuarea instruirii, stagierii, perfecţionarea continuă/reciclarea experţilor judiciari, studiază experienţa de lucru şi realizările tehnico-ştiinţifice în domeniul expertizei judiciare din alte ţări în scopul introducerii în activitatea practică a principiilor pozitive de organizare, a noilor metodici şi mijloace tehnice etc.

 

Consiliul metodico-ştiinţific al CTCEJ a fost creat şi activează cu succes din 10 septembrie 2014.