Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Şedinţă de evaluare a ofiţerilor-criminalişti

Published on: Mon, 10/28/2019 - 11:22

Astăzi, 28 octombrie 2019, în sediul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare a fost organizată o şedinţă de evaluare la pregătirea de specialitate a ofiţerilor-criminalişti ai Serviciilor criminalistice din cadrul Inspectoratelor de Poliţie din municipiul Chişinău şi raioanelor din zona centrală a ţării.

 

În procesul evaluării a fost apreciat nivelul pregătirii teoretice şi deprinderilor practice a specialiştilor în cercetare la faţa locului, efectuare a acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţie, precum şi corectitudinea aplicării lor în activitatea de serviciu.

 

Analogic colegilor din Inspectoratele de Poliţie din  nordul şi sudul ţării, evaluaţi anterior, ofiţerii-criminalişti din capitală şi-au demonstrat cunoştinţele vis-à-vis de actele normative, ce reglamentează activitatea ofiţerului-criminalist, procedurile specifice de activitate a specialistului la locul săvîrşirii infracţiunii şi aplicarea corectă a truselor criminalistice şi utilajului specializat din dotarea laboratoarelor criminalistice mobile.